Warunki handlowe oraz procedura reklamacyjna

• Każdy produkt zakupiony w naszej firmie posiada 24 m-ce udzielanej przez sprzedawcę gwarancji liczonej od momentu zakupu (liczy się data wystawienia dokumentu). Gwarancja obejmuje wszelkie wady technologiczne powstałe w procesie produkcji.

• Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu.

• Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w czasie montażu, lub transportu.

• Gwarancja nie obejmuje produktów które zostały niewłaściwie zamontowane.

• W przypadku reklamacji towaru klient zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby na swój koszt wraz z opisem czego reklamacja dotyczy i wskazaniem wad technologicznych produktu.

• W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji fabrycznie nowy produkt jest odsyłany do klienta na koszt producenta lub kwota zakupu filtra jest przesyłana przelewem bankowym na konto klienta (klient decyduje o sposobie rozliczenia uznanej reklamacji).

• W przypadku reklamacji niezasadnej (odrzuconej) decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje klient – czy towar ma być odesłany czy też oddany do utylizacji – zarówno koszt wysyłki zwrotnej jak i koszt utylizacji przy reklamacji niezasadnej ponosi klient.

• Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od momentu otrzymania produktu wraz z wszelkimi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej - producent dokłada wszelkich starań aby był on możliwie jak najkrótszy a wszystkie zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie.

• Producent dokłada wszelkich starań aby paczka dotarła możliwie jak najszybciej i w nienaruszonym stanie. Każda paczka jest starannie pakowana i zabezpieczana przed uszkodzeniem podczas transportu. Cennik wysyłek nie obejmuje dodatkowego ubezpieczenia zawartości na wypadek uszkodzenia/ zaginięcia paczki. W przypadku stosowania standardowego cennika dostawy wysokość przyznanego odszkodowania równa jest odszkodowaniu przyznawanemu przez przewoźnika wg. regulaminu dostępnego na stronach firmy zewnętrznej. Na życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia zawartości paczki. Szczegóły ustalamy indywidualnie.

• Procedura reklamacyjna:

Skutecznie złożona reklamacja wymaga zgłoszenia reklamacyjnego pod adresem producenta. Powinna zawierać co najmniej:

-imię i nazwisko kupującego, lub nazwę firmy
-datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
-przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 od momentu otrzymania przez sprzedawcę produktu reklamowanego.

Odpowiedź na składaną reklamację następuje w formie pisemnej na wskazany adres e-mail lub na życzenie w formie pisemnej na adres korespondencyjny.