Filters International

Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się z naszym pracownikiem

Jeśli masz pytania, na które potrzebujesz szybkiej odpowiedzi, możesz
skontaktować się z jednym z naszych pracowników.

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Perla 10

Dane do faktury

Filters International Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Perla 10

Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS : 0000458292

NIP : 634 281 85 05
REGON : 243274686
Kapitał zakładowy : 230 000 zł.

Scroll to Top